Rijke vijftigplusser stroomt niet door op woningmarkt

Uit een marktanalyse van een hypotheekadviesketen komt naar voren dat nog niet de helft  van de doorstromers op de huizenmarkt een vijftigplusser is. Volgens de keten zou het goed zijn voor de doorstroming op de woningmarkt als bij de bouw en ontwikkeling van nieuwe woningprojecten meer rekening wordt gehouden met de positie en wensen van deze groep vijftigplussers. Misschien moeten we de crisis van nu aangrijpen om eens kritisch naar onze zienswijze op de huizenmarkt te kijken. Bij het uittekenen van de bouwplannen wordt nu vooral gedacht aan jongeren op de huizenmarkt. Den Haag staart zich helemaal blind op de starter, maar je lost de problemen juist voor een deel op door eerst aan de vijftigplusser te denken. Die groep stroomt nu nauwelijks door en daardoor zitten ook de starters in de knel. Deze belangrijke en omvangrijke groep in de woningmarkt heeft dus financieel wel degelijk vaker de kans om door te stromen. Maar toch blijven ze vaak trouw aan hun huidige woning. En dat terwijl deze niet altijd ideaal is om oud in te worden.