Steeds meer zzp’er in Nederland

Van de 9,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die in het derde kwartaal betaald werk hadden, werkten er 1,2 miljoen in hun hoofdbaan als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). De toename van 127.000 kwam vrijwel geheel voor rekening van zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden. Hun aantal groeide in een jaar tijd met 125.000 en kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 1,0 miljoen. De toename was het grootst in de zorg- en welzijnsberoepen. 
Van de nieuwe zzp’ers werkten sommigen eerder als werknemers in de hoofdbaan, anderen hadden geen werk. Van het tweede op het derde kwartaal van 2022 maakten 60.000 werknemers de overstap; 54.000 begonnen als zzp’er terwijl ze geen werk hadden. Bij beide groepen was dit hoger dan een jaar eerder. Toen ging het in hetzelfde kwartaal om 40.000 werknemers en 42.000 mensen zonder werk.